SOFOS

SOFOSSOFOSSOFOSSOFOSSOFOSSOFOS


The dark and heavy curtains on the windows, five black and white hotographs of people of unknown identity, mysterious unsettling music that goes to the bone, irregularly oscillating light, a human skull stuck in a transparent tube, a razor-blade cutting an old yellowed diary... welcome „into the artwork“ Sound of Face / Face of Sound. I am using „into the artwork“ on purpose, because Nenad Brankovič and Michal Tornyai have prepared a sort of trap for the spectator.

Portrétový morfing obraz – zvuk / zvuk – obraz. Portrétová fotografi
a, originál negatívy na skle, od neznámeho fotografa, 19. storočie, krajina Slovensko. K negatívom som sa dostal počas častých návštev burzy starožitností. Portréty zaobrazujú rôzne typi ľudí, vekové rozdiely, povahové rozdiely, muž, žena, dieťa, všetky pohľady smerujú na fotografa, každý jednotlivec má jeden príbeh, jednu skladbu.

Client: N/A — Date: December 2012